دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: ادامه فعالیت مدارس سما در مناطق محروم همدان از تصمیمات جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی همدان بود.
سعید جامه بزرگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری آنا، به اعلام جزئیات سفر دکتر فرهاد رهبر به همدان پرداخت و بیان کرد: «سیزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی همدان صبح امروز به ریاست دکتر فرهاد رهبر برگزار شد.»

جامه بزرگی از تصویب بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان خبر داد و گفت: «در این جلسه بودجه سال ۹۷ دانشگاه بررسی شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.»

وی با توجه به ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی، افزود: «چارت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان مطابق چارت جدید سازمان مرکزی تغییر کرد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان از تاکیدات دکتر رهبر مبنی بر همکاری بیشتر با مجموعه مدارس سما گفت و اظهار کرد: «با توجه به موج جمعیتی جدید برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و دانش آموزی در این جلسه بر توسعه فعالیت و ادامه بیش از پیش همکاری دانشگاه با مجموعه سما و دانش آموزی تاکید شد و در دستور کار قرار گرفت.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان ادامه داد: «استفاده از پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان و اعضای هیأت علمی برای اشاعه علم در سطح جامعه از دیگر تاکیدات دکتر رهبر بود.»

جامعه بزرگی بهره برداری از علم و دانش برای ایجاد ثروت و توسعه رفاه اجتماعی را از دیگر دستورات دکتر رهبر عنوان کرد و گفت: «ایجاد خوشه هایی برای ارتباط با صنعت در مناطق مختلف استان همدان و همچنین استفاده از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای آموزش به آحاد جامعه با هدف افزایش اشتغال و تولید ثروت نه فقط برای دانشگاه بلکه برای مردم از دیگر ماموریت هایی بود که دکتر رهبر به دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان داد.«