به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سیدعلی اصغر تروهید را به عنوان مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمدمصطفی دعاگویی مشاور و رئیس سابق مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.
به گزارش آنا، سیدعلی اصغر تروهید معاونت هیات عالی نظارت در منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، ریاست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و ریاست واحد همدان را در کارنامه خود دارد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا رهایی را نیز در احکامی جداگانه به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری و عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری این دانشگاه منصوب کرد.
علیرضا رهایی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از استادان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست این دانشگاه است.