رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: «گفتمان انقلاب اسلامی ادبیات نوینی را وارد عرصه گفتمانی حاکم بر دنیا کرد و آن حاکمیت دینی و غیرمادی است.»

مرتضی قائمی عصر امروز در اجتماع بزرگ جوانان انقلابی در همدان، گفتمان‌های غالب قرون ۱۹ تا ۲۱ را گفتمان‌های لیبرالیستی، کمونیستی و فاشیستی عنوان کرد و گفت: «در این قرون رکورد جرم و جنایت توسط استعمار و استکبار شکسته شد.»

وی افزود: «در ایامی که گفتمان‌های دینی رو به افول نهادند، به ناگاه گفتمانی با عنوان انقلاب اسلامی ظهور کرد که مبتنی بر اصول، عناوین دینی و در تقابل مستقیم با مجموعه پارادایم‌‌های مادی بود.»

رئیس دانشگاه اسلامی همدان مطرح کرد: «گفتمان انقلاب اسلامی ادبیات نوینی را وارد عرصه گفتمانی حاکم بر دنیا کرد و آن حاکمیت دینی و غیرمادی است و سایر گفتمان‌هایی که از سوی انقلاب اسلامی به چالش کشیده شده بودند در مقابل آن صف‌آرایی کردند.»

قائمی با بیان اینکه تلاش ۴۰ ساله گفتمان‌های مادی برای نابودی انقلاب اسلامی با شکست مواجه شده است، تأکید کرد: «با توجه به تهاجم گسترده گفتمان‌های لیبرال علیه گفتمان دینی و انقلابی، نقش نسل امروز در حفظ و حراست از این گفتمان دینی، ولایی و انقلابی اهمیت ویژه‌ای دارد.»

جوانان در تمامی عرصه‌های ملی حضور انقلابی داشته باشند

وی، حضور جوانان در تمامی صحنه‌های انقلابی را مهم ارزیابی و تصریح کرد: «حفاظت فیزیکی از انقلاب ضرورت دارد، اما کافی نیست و جوانان نه‌تنها در شرایط نظامی، بلکه در تمامی عرصه‌های ملی، علمی، پژوهشی و مسئله‌محور حضور انقلابی داشته باشند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با بیان اینکه جوان انقلابی بهترین پژوهش و کارآفرینی را در تمامی زمینه‌ها محقق می‌سازد، اضافه کرد: «مسئله‌محوری ضرورت مهم در فعالیت‌های جوانان انقلابی است.»

قائمی با اشاره به اینکه اگر دانشجو و دانشگاه برای خود کار کند و به نیاز جامعه توجه نداشته باشد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد، افزود: «دانشجوی انقلابی کسی است که مسئله‌سنجی می‌کند و در راستای حل مشکل حرکت می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد: «بسیج و جوانان انقلابی ثابت کرده‌اند که در صحنه علمی بهترین پژوهشگران هستند و در صحنه‌هایی که جامعه به آنها نیاز دارد عملکرد مفید و موثری دارند.»