برادر ارجمند، جناب آقای دکتر یعقوب محمدی فر
سرپرست محترم دانشگاه بوعلی سینا

سلام علیکم
با احترام، بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان سرپرست دانشگاه بوعلی سینا همدان را که نشان از درایت و تخصص وافر جنابعالی دارد را صمیمانه به حضورتان تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون آن جناب را مسالت می نماید.

رییس، مسوولان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همدان