نماینده رییس دانشگاه آزاد اسلامی همدان در تشکل های سیاسی اسلامی دانشجویان همدان گفت: به نظر می رسد که تجمیع آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا در سازمان سنجش نافی استقلال بخش خصوصی و غیرانتفاعی و تضعیف موفق ترین سازمان خصوصی کشور است و با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد.

سید علی اصغر تروهید در گفت و گو با خبرنگار ما درباره تجمیع آزمون های  تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «این تجمیع موجب تضعیف انگیزه استادان و دانشجویان  این دانشگاه خواهد شد. »

تروهید افزود: «نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه علمی کشور را نمی توان کتمان نمود ودر این راستا دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای اخیر توانسته است با توسعه کمی و کیفی زمینه های بسیار مناسبی را در توسعه علمی کشور ایجاد نماید و امکان تحصیلات دانشگاهی در مناطق محروم کشور را فراهم نماید.»

نماینده رییس دانشگاه آزاد اسلامی همدان در تشکل های سیاسی اسلامی دانشجویان همدان افزود:« با توجه به اینکه آئین نامه متمرکز و مدونی درباره نحوه جذب ، گزینش ، معرفی و توزیع داوطلبان ارائه نشده است به نظر می رسد طرح موضوع باعث سردرگمی داوطلبان خواهد شد و از طرفی بیم آنکه ظرفیت پذیرش در بعضی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی صفر اعلام شود باعث نارضایتی و بی انگیزگی دانشجویانی گردد که در حال حاضر در آن رشته ها مشغول به تحصیل می باشند و ملاحظات بومی را در تاسیس رشته ها نادیده می گیرد.»

وی بیان کرد: «طرح این موضوع از آن جهت موجب ایجاد جو نگرانی در مسئولین، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گردیده است که این دانشگاه با وجود تمام تلاشهایی که در سالهای اخیر در تمام سطوح برای ایجاد منابع مالی غیر شهریه ای از طریق فعالیت های علمی و پژوهشی و ایجاد طرحهای دانش بنیان داشته است هنوز هم عمدتا به منابع شهریه ای وابسته است و احتمال محدود کردن پذیرش ها و حذف رشته ها نگرانی جدی در ارتباط با برنامه ریزی های کلان آموزشی و پژوهشی را موجب می گردد.»

تروهید در پایان افزود: «دانشگاه آزاد اسلامی با نظارت آموزش عالی هیچگاه مخالفتی نداشته است و از آن استقبال کرده است ، اما به نظر می رسد طرح تجمیع آزمونها نوعی دخالت در استقلال آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی است.»