معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقاء تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سومین نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای مراکز استان دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در مهمانسرای حافظ برگزار شد.

دکتر جهان‌بین در این نشست با تأکید بر لزوم ارتقای تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، گفت: برای ایجاد تحولات فرهنگی در واحدهای دانشگاهی باید به هفت چرخش مهم در این زمینه توجه داشته باشیم.

وی «چرخش از مدیریت فرهنگی به مدیریت فرهنگ»، «چرخش از تصدی‌گری به تسهیل‌گری»، «چرخش از آموزش‌محوری به تربیت اجتماعی»، «چرخش از درون‌گرایی و انزوا به اثرگذاری اجتماعی»، «چرخش از مخاطب‌محوری به کنشگرمحوری و از یاران به همراهان»، «چرخش از فهم های ذوقی و شخصی به فهم های علمی» و «چرخش از ارزیابی چشمی به ارزیابی علمی و کمک‌کننده» را از ضروریات تحولات فرهنگی عنوان کرد.

دکتر جهان‌بین «چرخش از مدیریت فرهنگی به مدیریت فرهنگ» را حساس‌ترین نوع چرخش دانست و افزود: هدف از این چرخش، تربیت دانشجوی باورمند، عقلانی، دارای بینش تمدنی، روحیه انقلابی، هویت‌مند، قانع، سختکوش، چارچوب‌مند و قانون‌مدار، دارای اعتمادبه‌نفس و عفیف است. نظام مدیریتی، اساتید، شبکه های کارآمد و نهادهای دانشجویی، فضای مجازی، محیط، خانواده دانشگاهیان و شخصیت فرهنگی دانشجو ازجمله اقطاب اثرگذار در چرخش از مدیریت فرهنگی به مدیریت فرهنگ است.

وی در توضیح «چرخش از تصدی‌گری به تسهیل‌گری» گفت: معاونان فرهنگی و دانشجویی باید از انجام فعالیت ها و اقداماتی که دانشجویان و اساتید می توانند آنها را انجام دهند، پرهیز کنند.

دکتر جهان‌بین با تأکید بر اینکه باید پایه‌گذار خوب آینده باشیم، اظهار داشت: تربیت باید در بستر فعالیت تشکل ها، کانون ها، بسیج، شورای تعامل دانشگاه و دانشجو انجام شود و آموزش‌محوری به تربیت اجتماعی چرخش پیدا کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر لزوم «چرخش از مخاطب‌محوری به کنشگرمحوری و از یاران به همراهان» گفت: تا اراده و هدف اجزاء با اراده و هدف کل همسو نشود، تحول اتفاق نمی‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: معاونان فرهنگی و دانشجویی باید با تمرکز، دقت و حساسیت، امور محوله را پیش ببرند و خود را در برابر پیشگاه خداوند مسئول بدانند.
در ادامه این نشست، دکتر جهان بین به ارائه توضیحاتی درخصوص جزئیات کارنامه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

دکتر سعید وحیدی مهر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دکتر علی‌اصغر یساقی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دکتر امان‌اله پیشوا معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دکتر باقر گرگین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و دکتر مریم زیبایی نژاد معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به ارائه نظرات، پیشنهادات و سوالات خود درخصوص کارنامه فرهنگی پرداختند.

در دو روز برگزاری نشست راهکنش های هفت گانه بسته ارتقای تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی در کمیسیونهای تخصصی بحث و بررسی خواهد شد.