معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی بسیاری از محصولات را تجاری‌سازی کرده و به مرحله صنعتی و نیمه‌صنعتی رسانده‌اند. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بالایی برخوردار هستند، گفت: بسیاری از محصولات این شرکت‌ها، تجاری‌سازی شده و به مرحله صنعتی و نیمه صنعتی رسیده است. 

دکتر دهقانی فیروزآبادی از شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان مراکز رشد سطح یک و دو در معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: متاسفانه نه تنها افکارعمومی و آحاد جامعه، بلکه خود مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز به طور کامل در جریان ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور کارآمد قرار ندارند و این کار در قالب گفتگو با مدیران این شرکت‌ها در راستای ارزیابی ظرفیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در شرکت‌های دانش بنیان در حال انجام است. 

وی با اشاره به لزوم شناسایی ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی و معرفی آن به افکارعمومی، بر هم‌افزایی و تشریک مساعی میان شرکت‌های دانش بنیان تحت حمایت مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد و افزود: یکی از آفت‌های عدم آشنایی کامل از اقدامات شرکت‌های دانش بنیان در زیست بوم فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌گیری کم از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد گفتمان حل مسئله در جامعه و کشور است. شرکت‌هایی که برنامه‌ها و راهبردهایشان به یکدیگر نزدیک است، می‌توانند برای جهش در پیشرفت و توسعه فعالیت‌هایشان همچون کاتالیزور یکدیگر را پوشش دهند که این مهم از طریق معرفی این شرکت‌ها از طریق ابزار رسانه کاملاً در دسترس است.

وی ادامه داد: گزارش اولیه از ماحصل گفتگوهای شکل گرفته با مدیران شرکت‌های دانش بنیان، حاکی از این است که اقدامات بسیار بزرگی در شرکت‌های دانش بنیان رخ داده و یا در حال تحقق است. ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین نکته برای حمایت از این شرکت‌ها که به نوعی جزو خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می‌شوند، استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌هاست. دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف از دستاوردها و ظرفیت‌های این شرکت‌های دانش بنیان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از آنچه تاکنون مصرف کرده، برطرف کند. حتی می‌توان این دستاوردها را با برخی محصولات خارجی جایگزین کرد. از سوی دیگر، تحقق این مهم یک فرصت بسیار مناسب جهت اعتباربخشی و سرمایه‌آفرینی برای شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود.    

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی تلاش خود را بر آماده‌سازی مسیر تولید ثروت از مسیر علم و فناوری متمرکز کرده و این معاونت ثابت کرده که این تنها یک شعار نیست. مهیا کردن بسترهای عینی برای فعالیت‌های فناورانه دانشجویان و اعضای هیأت علمی، ایجاد سراهای نوآوری و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه‌های مذکور و همچنین تدوین آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی موید این نکته است. 

دکتر دهقانی فیروزآبادی در پایان گفت: اردیبهشت یا خرداد سال آینده، رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد که صدها شرکت، فناور، هسته فناور، ایده‌پرداز و گروه پژوهشی از زیست‌بوم فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گردهم می‌آیند. یکی از اهداف اصلی این رویداد، شناسایی ظرفیت‌ها و آشنایی اعضای خانواده با یکدیگر است تا با هم‌افزایی میان آنها و همچنین سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌های دولتی، شرکت‌ها خصوصی و دولتی … فرآیند ورود به بازار و تولید محصول مورد نیاز جامعه و کشور را به شکل سازماندهی شده، قابل ارزیابی و هدفمند پیش ببریم.