سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با حضور پرشور مشتاقان فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از همدان، سیزدهمین یادواره پنج شهید گلگون‌کفن آرمیده در صحن دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با حضور پرشور خیل کثیر عاشقان فرهنگ ناب ایثار و شهادت، بسیجیان ولایت‌مدار و دانشگاهیان و حوزویان شهر همدان برگزار شد.

این مراسم که با همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالن ۳ هزار نفری امام علی (ع) برگزار شد و با سخنرانی آیت‌الله مهدی احدی، احمد صالحی‌آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، مرتضی قائمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان و روایت‌گری سردار محمود چهارباغیان و مداحی مهدی ترکاشوند ادامه پیدا کرد.

تجلیل از خانواده شهید مهندس حسین شکرائیان از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود.

عکاس: مرتضی سلطانی

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان

 

سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان
سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان