یوم الله سیزدهم آبان ماه نقطه عطفی است که استراتژی ملی استبدادستیزی  انقلابیون ایرانی را به استراتژی کلان استبدادستیزی بین المللی پیوند می دهد.

ملتی که طعم آزادی و آزادگی را با تمام وجود چشیده است نمی تواند در سطح بین المللی استبداد و زورگویی قدرتهای بزرگ را ذره ای تحمل کند. از این رو، راه سختی را که ایران آغاز کرده است و در طول این چهل سال همواره تداوم داشته است، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان سوم علی رغم پیروزیهای اولیه بر استعمارگران نتوانستند این راه را ادامه دهند و در چاه ویل مذاکره و بده بستانهای سیاسی با قدرتهای بزرگ افتادند، اما ایران به عنوان دولت پیشرو در خط مقدم مبارزه جهانی علیه دولتهای زورگو و بویژه آمریکا ایستاده است.

سیزدهم آبان ماه نقطه پیوند و حاوی برگهای زرینی از عظمت و افتخار در تاریخ آزادگی ملت سرافراز ایران است. تبعید معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ به ترکیه، جنایت وحشیانه رژیم پهلوی در قتل عام دانش آموزان حماسه آفرین انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ از رویدادهای مهم انقلاب در این روز است.

 در واقع، ۱۳ آبان ماه صدای آزادی خواهی و استکبار ستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان رسانید و این چنین بود که این روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شد.

ملت ایران در ادامه این راه خطیر و آینده ساز در سایه هدایت داهیانه ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی و هوشیاری و بصیرت مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و میهن اسلامی را در برابر طوفان هجمه‌ها و توطئه‌های سهمگین استکباری حفظ کرده است؛ بلکه آن را به موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکل‌گیری نهضت‌ بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی در جای جای عالم کُفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است؛ دستاوردی سترگ و حقیقتی انکارناپذیر می باشد که بگونه‌ای برجسته و ملموس فراروی وجدان‌های بیدار و تشنه عدالت و آزادی قرار گرفته است.

جامعه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی همدان، با گرامی داشت این روز مهم تاریخی بر این باور است که رشد و بیداری اسلامی و فراگیر شدن آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با تاثیرپذیری از اندیشه های انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته و بی شک گسترش انوار بیداری اسلامی در منطقه ضمن تغییر ساختار نظام بین الملل و پایان سلطه ستمگران، انسجام جهان اسلام و حق طلبان را در پی خواهد داشت.

به رغم ناکامی آمریکا در تثبیت نفوذ خویش در خاورمیانه که در سایه مقاومت و ایستادگی مردم حاصل شده است، توطئه ها و خصومتهای آمریکا و متحدان آن برای آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی و تنش آفرینی در منطقه ادامه دارد که نمود عینی آن را می توان در تبلیغات رسانه ای ایران هراسی در منطقه خلیج فارس و تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی برای تشدید نارضایتی عمومی مشاهده کرد، لذا هوشیاری، وحدت و همبستگی تمام مسؤولان ضروری در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی ضروری است.

جامعه اسلامی دانشگاهیان واحد همدان با تکریم و تجلیل از روز ۱۳ آبان، همچنان بر دفاع از حقوق ملت، عمل به آرمانهای امام خمینی (ره) و منویات رهبر فرزانه انقلاب در تداوم رسالت خویش تأکید می کند و ضمن دعوت از آحاد و اقشار مردم به ویژه نسل بالنده و فرهیخته کشور برای حضور پُرشُعور و آگاه، در کنار و همپای آنان در راهپیمایی بزرگ امسال ۱۳ آبان ماه شرکت می کند.

 

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی همدان