رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از تولید الکل ۷۰ درصد اتانول در این دانشگاه خبر داد و تولید انبوه آن را به بعد از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول کرد.

مرتضی قائمی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی به تشریح اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در مبارزه با ویروس کرونا و آموزش مجازی در این دوران پرداخت و مطرح کرد: «مجوز تولید کیت تشخیص کرونا از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده و توسط یکی از دانشجویان دکتری به ثمر خواهد رسید.»

وی از تولید الکل ۷۰ درصد اتانول در دانشگاه آزاد اسلامی همدان خبر داد و تولید انبوه آن را به بعد از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان یادآور شد: «در شهر مکانی را برای بیماران کرونایی اختصاص دادیم و بیماران از تخت‌ها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی همدان استفاده کردند.»

برگزاری ۲۰ درصد کلاس‌های آنلاین در پساکرونا

وی در ادامه گفتگوی خود با آنا اظهار کرد: «از اسفند سال گذشته آموزش آنلاین را راه‌اندازی کردیم و کلاس‌ها آغاز و با موفقیت طی شد و با توجه به این مسائل، اگر مقرر بود آموزش مجازی در شرایط عادی شکل بگیرد، چند سال طول می‌کشید؛ اما شرایط کرونایی موجب شد تا با سرعت بیشتری پیش برود.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید در شرایط پساکرونا نیز بتوانید آموزش مجازی را تداوم ببخشید؟ عنوان کرد: «در تلاش هستیم در دوران پساکرونا حداقل ۲۰ درصد کلاس‌های ما آنلاین باشد و در این راستا امکانات لازم فراهم شده است.»