آثار هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی به معرض نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از همدان، آثار هنری دانشجویان رشته کاردانی آموزش ابتدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در درس خوش‌نویسی به‌عنوان در نمایشگاهی در دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی به دید بازدیدکنندگان گذاشته‌شده است.

در این نمایشگاه که به همت رؤیا تاج‌بخش مدرس این کلاس و دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی همدان باهدف سوق دادن دانشجویان به انجام فعالیت‌های فرهنگی و پاسداشت ارزش‌های اسلامی برگزاری شده است دانشجویان آثار هنری خود را به نمایش گذاشته‌اند.

از آنجا که آماده‌سازی این آثار در ماه مبارک رمضان صورت یافته، هر کدام از دانشجویان به سلیقه خود یکی از واژگان مرتبط با ماه مبارک رمضان را انتخاب و با به‌کارگیری خلاقیت آن را طراحی کردند.

به گزارش آنا، دانشجویان برای نخستین بار به چنین فعالیتی مشغول شدند و هیچ‌کدام سابقه آشنایی با نقاشی و طراحی تا قبل از این کلاس نداشتند.