رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: «انسان فطرتاً عدالتخواه بوده و عدالت کاملاً با نژادپرستی در تناقض و تقابل است؛ بنابراین مردم آمریکا از نژادپرستی، نژادپرستان و سیاست‌های لیبرال نفرت دارند.»

تجمع جامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به‌منظور اعلام همبستگی با جنبش اجتماعی نفس آمریکا و آیین ادای احترام هفت دقیقه‌ای برای هفت دقیقه ربایش نفس شهروند سیاهپوست مقتول آمریکایی زیر چکمه‌های دیکتاتوری لیبرال دموکراسی امروز با حضور مسئولان و تعدادی از استادان دانشگاه و اعضای کانون بسیج اساتید در مسجد فاطمهالزهرا این دانشگاه برگزار شد و حاضران با سکوت هفت دقیقه‌ای با سیاهپوستان ستم‌دیده آمریکا ابراز همدردی کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در جمع معترضان به سیاست‌های نژادپرستانه دولت آمریکا اظهار کرد: «سنگ بنای ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا بر مبنای نژادپرستی و تضییع حقوق بومیان آمریکا شکل گرفت.»

مرتضی قائمی افزود: «سخن گفتن از افول قدرت آمریکا شاید تا همین ۱۰ سال گذشته سخت بود؛ اما امروز سقوط آمریکا در سطح دنیا به‌عنوان یک واقعیت جدی و حقیقی به رسمیت شناخته می‌شود.»

عدالت با نژادپرستی در تناقض و تقابل است

وی تصریح کرد: «انسان فطرتاً عدالتخواه بوده و عدالت کاملاً با نژادپرستی در تناقض و تقابل است؛ بنابراین مردم آمریکا از نژادپرستی و نژادپرستان و سیاست‌های لیبرال نفرت دارند و هرجا بتوانند انزجار و اعتراض خود را علیه نژادپرستی اعلام می‌کنند.»

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز عنوان کرد: «نظام سلطه و لیبرال دموکراسی جهانی و ایالت متحده آمریکا نه هفت دقیقه بلکه سال‌هاست که زانوی خود را بر گلوی ملت ستمدیده جهان فشرده و با تکیه بر قدرت سرمایه‌داری نفس‌ها را در گلو بریده است و همزمان ادعای الگوبودن را نیز در زمینه حقوق بشر برای سایر ملل دارد.»

سیدعلی‌اصغر تروهید اضافه کرد:‌ «دولت آمریکا وقتی حق نفس‌کشیدن را با همه قساوت قلب و بی‌شرمی مقابل انظار عمومی به سخره می‌گیرد، چگونه می‌تواند دستان آغشته به خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه و بی‌پناه را پنهان سازد و ساز دموکراسی و حقوق بشر بنوازد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تأکید کرد: «تجمعی که ‌ در جامعه دانشگاهی استان همدان شکل گرفته در تقبیح رفتارهای ظالمانه و غیرحقوق بشری است که در کشورهای داعیه‌دار دموکراسی و به‌طور خاص در ایالات متحده آمریکا به مردم آنها صورت گرفته است.»