کتاب اصول بنیادی شیمی  فیزیک معدنی  به همت رییس دانشگاه آزاد اسلامی همدان و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی همدان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سعید جامه بزرگی مؤلف کتاب “اصول بنیادی شیمی و فیزیک معدنی” گفت: «این کتاب به‌عنوان مرجع  اصلی درس شیمی‌فیزیک معدنی در مقاطع تحصیلات تکمیلی  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شیمی است.»

وی افزود:  «هدف اصلی در این کتاب که در هشت فصل تنظیم‌شده است، استفاده از مبانی ساده مکانیک کوانتمی برای درک بهتر میدان بلور است و سعی شده مباحث ارائه‌شده تا حد ممکن به زبانی ساده بیان گردد.»

رییس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: «به راین اساس در فصل اول مبانی مکانیک کوانتمی به زبانی ساده و به‌اختصار موردبحث قرارگرفته است، در فصل دوم، نظریه اوربیتال مولکولی و بررسی انرژی عدم استقرار سیستم‌های دارای الکترون π به روش نظریه گروه، به‌طور مفصل بحث شده است.»

جامه بزرگی تصریح کرد: «در فصل سوم کتاب اصول بنیادی شیمی و فیزیک، توابع موج اوربیتال‌ها و بررسی تأثیر میدان لیگاند بر شکل اوربیتال به‌طور کامل موردبحث و بررسی قرارگرفته است.»

دبیرهیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: «در فصل چهارم به مطالعه مفصل اساس میدان بلور و بررسی پتانسیل میدان کریستالی، هشت وجهی پرداخته‌شده است و در فصل پنجم، اسپکتروسکوپی اتمی موردبحث و تحلیل قرارگرفته است.»

جامه بزرگی تصریح کرد: «در فصول ششم و هفتم، یون آزاد در میدان‌های بلوری ضعیف، قوی و متوسط به‌طور کامل بررسی‌شده است و در فصل هشتم، اثر قدرت میدان بر نمودارهای تانابه سوگانو به‌طور مفصل موردبحث قرارگرفته است.»

در قسمتی از مقدمه کتاب اصول بنیادی شمی و فیزیک معدنی آمده است: این کتاب مانند هر  نوشتاری خالی از اشکال نیست، لذا از کلیه همکاران عزیز و دانشجویان ارجمند تقاضا داریم، چنانچه در مطالعه کتاب با هرگونه ایراد و اشتباهی مواجه شدید ما را مطلع نموده تا در تجدید چاپ بعدی از نظرات پیشنهادی استفاده شود، امید است که با این تلاش جدید توانسته باشیم گام مؤثری در امر آموزش شیمی‌فیزیک معدنی برداشته و نیاز دانشجویان گرامی رشته کارشناسی ارشد شیمی معدنی را فراهم آوریم.

جامه بزرگی در کارنامه علمی خود بیش از ۴۶ مقاله‌ای اس ای،تألیف سه کتاب، مجری ۸ طرح پژوهشی و حضور در بیش از ۵۲ کنفرانس بین‌المللی و داخلی را دارد.