مراسم دعا ونیاشی برای مراسم دعای و نیایش برای شفای مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان ، مراسم دعای و نیایش برای شفای مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات، , وطلب غفران الهی برای درگذشتگان این حادثه دلخراش همزمان با سراسر کشوردر مسجد فاطمه الزهرا (س) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دانشگاهیان این واحد دانشگاهی برگزار شد قرائت قرآن و ذکر مصیبت اهل بیت به یاد درگذشتان وشفاعی مصدومان و مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس برگزار شد.