روزدانشجو، روز جویندگان علم و عاشقان حقیقت‏، روز طلوع اندیشه‏ های نو، روز انسان‏های فرهیخته و بالنده، روز اندیشه‏ های ناب و روز گسستگی جهل‏ ها و نابخردی هاست.

بر خود لازم میدانم‌؛ ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی خدمت کلیه دانشجویان و خانواده های محترمتان، بار دیگر این روز را که با افتخار در تقویم به نام دانشجویان عزیز ثبت شده، به شما علم اندوزان فهیم و فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی و اساتید دانشمند و دلسوز تبریک و تهنیت عرض نمایم.

دکتر مرتضی قائمی؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان