رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان گفت: مأموریت تشکل‌های اسلامی حفظ خدا در صحنه اجتماع و سیاست است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از همدان، مرتضی قائمی در همایش حیات طیبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: هدف از برگزاری این دوره ترویج معرفت، بصیرت و دانش است.

وی با بیان اینکه هدف دیگر از برگزاری دوره آموزشی حیات طیبه حفظ و صیانت از ارزش‌های انقلاب و هویت ملی و دینی است، افزود: در دنیای امروز یک دیدگاه خداباورانه و دیگری خداناباورانه است؛ به طوری که ایمان در برابر کفر قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه بین این دو دیدگاه نظریه سومی ایجاد شده است، تصریح کرد: در دیدگاه سوم خدا را هم باور ندارند و هم دارند؛ به این معنا که خداوند را به عنوان خالق قبول دارند؛ اما به‌عنوان شارع قبول ندارند. طبق این نظریه بشر پاسخگو نیست و مستقل بوده و فقط خالق خود را قبول دارد.

قائمی با بیان اینکه برخی از جریان‌های سیاسی اظهار نگرانی می‌کنند، تصریح کرد: همین مسئله باعث می‌شود که آنان خود را در برابر تسلط بر ایران ناتوان بینند.

وی با بیان اینکه محصول و زائیده این دیدگاه، سکولاریسم است، تأکید کرد: سکولارها معتقد هستند که افراد متولی دین در سیاست دخالت نداشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان تشریح کرد: خدا قائلی محصولش سکولاریسم است، یعنی خدا از صحنه اجتماعی، سیاست، خانواده، اقتصاد و موارد تربیتی حذف شود.

وی افزود: سکولاریسم اسلامی، تناقض ذاتی در ترکیب و غیرقابل جمع است؛ به طور مثال سیاه و سفید یا روز و شب قابل جمع نیستند و در آن واحد سیاه و سفید یکی نمی‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه این جمع متولی حفظ خدا در صحنه است، تصریح کرد: مأموریت تشکل‌های اسلامی حفظ خدا در صحنه اجتماع و سیاست است.

قائمی با بیان اینکه باید سیاست و اجتماع خودمان را زیر پرچم خدا و توحید ببریم، تأکید کرد: هدف جریان‌های سیاسی که عمیقاً به سکولاریسم معتقد هستند حذف خدا از صحنه‌هاست.