نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دوران رشد کمی دانشگاه‌ها به سر آمده است، گفت: پردیس‌ دانشگاه‌های دولتی در رشد و توسعه دانشگاه و جامعه تأثیرگذار نبوده اضافه‌کاری پدید می‌آورد.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان درباره کارکرد پردیس دانشگاه‌های دولتی اظهار کرد: امروز دوره مدرک‌گرایی در دانشگاه‌ها به پایان رسیده و عصر علم‌گرایی عملی فرارسیده است، از همین رو کاربست علم در تولید عنصری حیاتی در تحول و کارآمدی دانشگاه و اجتماع است.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را دارای ریشه بسیار قوی، تأثیرگذار در حوزه فرهنگی و اجتماعی، از افتخارات کشور و صاحب‌نام در دنیا خواند و افزود: کشور در برهه‌ای نیازمند افزایش کمیت آموزش‌وپرورش دانشجو بود و مراکز دانشگاهی زیادی هم تأسیس شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز کیفی‌سازی اولویت اصلی بوده و برای آنکه دانشگاه باقدرت به مسیر خود ادامه دهد نیازمند ساماندهی هزینه‌ها و خلق منابع جدید است.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس اضافه کرد: ساماندهی هزینه‌ها شامل نظارت، هزینه کرد به‌موقع و کاهش هزینه‌ها‌ست که ضرورت دارد دانشگاه آزاد اسلامی چابک‌سازی را در تعیین وضعیت ساختمان‌ها و واحدهایش لحاظ کند.

حاجی بابایی تولید منابع را یادآور شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان، تأسیس رشته‌های علوم پزشکی و رشته‌های جدید با کاربست عملی در مراکز تولیدی، تأسیس بیمارستان و کلینیک و گسترش مدارس در مقاطع مختلف را می‌توان جزء مصادیق خلق منابع ذکر کرد.

ورود دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فناوری‌های برتر از طریق شکل‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان، مسئله دیگری بود که این نماینده مجلس مورد تأکید قرارداد و افزود: رشته‌هایی نظیر توریسم و گردشگری در استان همدان حائز اهمیت است.

حاجی بابایی یادآور شد: جدی گرفتن کاربست علوم گردشگری در این استان، فضای مناسبی برای دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد می‌کند که با شناسایی و تأسیس رشته‌های متناسب با این فضا و تعیین سرفصل‌های عملی، موجب پویایی و تحول دانشگاه می‌شود.

وی روند توسعه کمی در دانشگاه‌ها را منجر به شکست دانست و تشریح کرد: در دوره‌ای به سر می‌بریم که تأثیر علم در بطن اجتماع ضروری است؛وقتی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد صندلی خالی دارند، ظرفیت‌هایی که با عنوان پردیس راه‌اندازی می‌شود هیچ تأثیری در رشد و توسعه دانشگاه و جامعه نداشته و بیش از آنکه کمک یار مالی باشد، ایجاد اضافه‌کار می‌کند.