کارشناس مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان موفق به کسب رتبه اول هفتمین دوره مسابقات سرا سری قرآن و عترت، دانشگاه آزاد اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، عزیز کمالیان موفق شد در هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت، مرحله کشوری بخش شفاهی در رشته ترتیل حائز رتبه اول شود.

این مسابقات با حضور ۲۰۰ نفر از منتخبان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سه رشته قرائت، ترتیل و اذان و در بخش کارکنان به میزبانی واحد شوشتر در حال برگزاری است.