پس از بازدید سه برد تخصصی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی همدان، در آینده نزدیک این واحد دانشگاه شاهد افتتاح دانشکده پزشکی و پذیرش دانشجو در این رشته خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان در ۲روز میزبان ۳ برد تخصصی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود که پس از بازدید از امکانات آزمایشگاهی و بیمارستانی این واحد دانشگاهی شاهد تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های پزشکی، اتاق عمل، پرستاری در دو گرایش کارشناسی ارشد خواهد بود.

آبان ماه سال ۱۳۸۸ در مراسم افتتاحیه طرح‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با حضور عبدالله جاسبی، بهروز مرادی استاندار وقت همدان و حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده وقت مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بودند که درخواست و تقاضای راه‌اندازی رشته‌های پزشکی در این واحد دانشگاهی ارائه شد.

پس از فراز و فرودهای بسیار امروز پس از گذشت ۱۲ سال از آن درخواست با توسعه تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان می‌رود تا فصل نوینی در آموزش و تربیت دانشجویان رشته‌های پزشکی در دیار ابوعلی سینا، نابغه مشرق زمین در طب شکل بگیرد.

در روز اول بازدید اعضای برد تخصصی رشته پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از امکانات ساختمان فرهیختگان واحد همدان به متراژ ۵۳۰۰ مربع در ۵ طبقه مجهز به سلف‌سرویس، سایت رایانه، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، سالن کنفرانس بازدید کردند.

مجتمع آزمایشگاهی ابن‌سینا واحد همدان میزبان دیگر این برد تخصصی بود که در این مجتمع اتاق تشریح، آزمایشگاه میکروبیولوژی ، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی،مهارت‌های بالینی، و اتاق عمل مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

بیمارستان آتیه مقصد دیگر این برد تخصصی بود بیمارستانی که با یک تفاهم نامه ده ساله آغاز فصل مشترکی را در عرصه آموزش بالینی فراروی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان قرار داده است.

در روز دوم این بازدید دو برد تخصصی اتاق عمل و پرستاری برای اعطای دو گرایش کارشناسی ارشد این رشته از این بیمارستان و امکانات به روز و تازه تجهیز شده دانشگاه آزاد اسلامی همدان بازدید کردند

برآیند این بازدیدها رضایت بردهای تخصصی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی را به همراه داشت تا پس از تایید نهایی در شورای گسترش رشته های پزشکی وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشکی، شاهد تحقق آرزوی ۱۲ ساله مردمان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌ زمین شویم و فصل نوینی در پذیرش دانشجویان پزشکی، پرستاری وپیراپزشکی در همدان آغاز شود.