چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶

نخستین رساله دوره دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان تاثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در منطقه خاورمیانه دفاع می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، امیر حشمتی دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل از نخستین رساله دوره دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان تاثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در منطقه خاورمیانه به استاد راهنمایی علیرضا رضایی و مشاوره قاسم ترابی دفاع خواهد کرد.

این پایان نامه که از یک طرح پژوهشی از استخراج شده به سفارش و مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

هدف اصلی این پایان نامه شناسایی تأثیر ناامنی هویتی گروهی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر شکل‌گیری نئوتروریسم در خاورمیانه و ترسیم راهبردهای کنترل و تخفیف نئوتروریسم از طریق ارائه مدل تئوریک امنیت چهارسطحی هویت است.