به نام آفریدگاربی همتا

شکفتن بهار، پایانی است بر خمودگی زمستان و زمزمه ی طراوت نوروز فریادی است، برسکوت سرد دی روز ، نوایی که شادمانی برمی انگیزد و آدمی را به پروردگار آسمانها و زمین و گرداننده زمان فرا می خواند.

ترنم آفرینشی نو، در سرآغاز فصلی پر شکوفه، بوم زندگی را به رسم نگارگران پیشینه ی این سرزمین پر گهر دوباره نقش می زند. جاری باد رود دگرگونی روزگارانتان تا بهترینها، شاد باد آنچه بر سالبرگی نوین از دفتر یادگاران زندگیتان حک خواهد شد.

بر هفت سین سفره های نوروزتان پرواز پرنده های آشیان ساز برکت ، سلامتی بهروزی و مهرورزی را آرزومندیم .

نو به نو پیروز باشید.

دکتر مرتضی قائمی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان