به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، محمدعلی پورمختار در مجمع نمایندگان همدان که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی این استان برگزار شد، اظهار کرد: ۹۰ درصد از اختیارات دانشگاه آزاد اسلامی داخلی است.

وی اضافه کرد: غیراز تأسیس رشته و نحوه گزینش‌ها، اگر دانشگاه در همه حوزه‌ها فرادولتی کار کند، از این طریق در مباحث علمی، تربیتی و پژوهشی به یک الگوی پیش‌رو تبدیل می‌شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نقدی که ما همیشه به وزارت علوم داریم این است که دانشگاه بر جامعه تأثیری ندارد؛ به عبارت دیگر علم دانشگاهی با صنعت بی‌ارتباط بوده و پیوند میان دانشگاه با کشاورزی، علوم انسانی با سبک زندگی سست است.

پورمختار، دانشگاه را منبع تأمین نیازهای جامعه دانست و بیان کرد: با ورود دانشگاه آزاد اسلامی در بحث کاربردی‌سازی علوم در کشور قطعاً تحول اساسی ایجاد خواهد شد.

وی، تأسیس معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی را خواستار شد و تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت هیئت علمی کارآمد و حمایت از مخترعین، مبتکرین و نوآوران، درآمدی چندین برابری آن هم در کوتاه‌مدت نصیب مجموعه خواهد شد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، نقش مدارس سما در تحول آموزش و پرورش کشور را یادآور شد و بیان کرد: اینکه دانشگاه آزاد بنا دارد در حوزه عملیاتی‌سازی سند بنیادین آموزش و پرورش گام‌های جدی بردارد، درخور قدردانی است، بنابراین در این مسیر استفاده از شیوه‌های سنتی همچون سایر مدارس کارایی ندارد و نگاه جدید و تحول خواه می‌طلبد.