سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: حفظ صیانت آدم‌ها و تقویت هویت دینی و ملی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی همدان سرلوحه کار قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، مرتضی قائمی در جمع کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد در مدت خدمتگزاری در این سمت خاطره خوبی را برای دانشگاهیان پدیدآورم و بتوانیم برنامه‌های خود را محقق نموده و به سمت توسعه و پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیش‌ازپیش قدم برداریم.

قائمی گفت: وظیفه خود می‌دانم از تمامی مدیران قبلی وتیم‌های اجرایی آنها که دانشگاه آزاد اسلامی را به اینجا رساندند تشکر کنم.

وی افزود: رسالت ما در دانشگاه تربیت انسان است و اینکه دانشجو را با توان مطلوب پژوهشی و فرهنگی به جامعه تحویل دهیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی دانشگاه‌ها را به محل آدم سازی تشبیه می‌کرد و انتظار ما نیز از دانشگاه این است که دانشجویانیبااخلاق متعهد و متخصص به جامعه تحویل دهد و این دویعنی تعهد و تخصص باید همراه یکدیگر باشند.

وی تصریح کرد: انتظارات کارمندان رعایت شئون دانشگاهی است در نوع رفتار و برخورد با ارباب رجوع‌ها و نباید دانشگاه محلی برای بازی‌های سیاسی و حرکات جناحی باشد و هرگونه افراط‌ و تفریط موجب آسیب درحرکت دانشگاه می‌شود.

قائمی کارمندان را به قانون مداری، اعتمادبه‌نفس و حرکتبرمدار عدالت توصیه کرد و گفت: نباید با خلق لحظه‌ای قانون موجب سردرگمی دانشجویان را فراهم نماییم.

وی گفت تمام تلاش خود را برای حرکت در مدار عدالت به کارخواهم بست و امیدواریم با وحدت و یکپارچگی در تحقق سند دانشگاه اسلامی که همان صیانت از فرد ایرانی با هویت دینی و ملی است، قدم برداریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان تصریح کرد: حفظ حیثیت و آبروی دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر دغدغه‌های بنده است.