رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی همدان توانسته در تربیت نیروی متخصص با علم و کارآمد به‌خوبی نقش ایفا کند و در جامعه تاثیرگذار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مناسبت سی ویکمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان ضمن تبریک این مناسبت گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نقش به سزا و تأثیر گذاری در شکوفایی جوانان ایران زمین ایفا نموده است.

ابراهیم مولوی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در کشور با هدیه ای بنیان گذار کبیر انقلاب در ابتدای مسیر انقلاب نهالی بود که خوشبختانه به شجره طیبه ای تبدیل شده است و توانسته از خروج بسیاری از استعداد ها و جوانان این مرز و بوم جلوگیری نماید.

وی تصریح کرد: امروز در مباحثت مدیریت شهری در همدان اکثر دانش اموختگان دانشگاه آزاد اسلامی حضور فعال دارند و بسیار از پروژه های سطح شهر توسط فارغ التحصیلان این دانشگاه در حال اجرا و بهره برداری است واین مبین این موضوع است که دانشگاه آزاد اسلامی همدان توانسته در تربیت نیروی متخصصی با علم و کارآمد به خوبی نقش ایفا نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد : دانشگاه آزاد اسلامی همدان با تربیت نیرو متخصص کارآمود توانسته به خوبی در جامعه تاثیر گذار شود و وظیفه ما شورا نشینان است که با بکار گیری این دانش آموختگان ودانشجویان در جشنواره ، همایش و کارگاهی شهری نشاط اجتماعی را در جامعه ایجاد نمایم

مولوی تصریح کرد: تلاش ها واقدامات انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی همدان تا به امروز مطلوب بود و باید ما در مدیریت شهری سعی کنیم تا این نشاط فرهنگی و پویای میط دانشگاه را به سطح جامه منتق نمایم .

وی تاکید کرد : دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه علمی متخصصی و فرهنگی کشور است و ما از دانشجویان، اساتید، و کارکنان این نهاد عظیم آموزشی انتضار داریم با ارائه نقد های سازنده و ارهکارهای مناسب در پیشبرد جامعه شهری و مدیرت شهری همدان بتوانیم بهتر از قبل قدم برداریم