معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت در ایران، ناشی از سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته است.
مهرداد چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با گرامیداشت هفته پژوهش بر لزوم پشتیبانی صنعت و دانشگاه تأکید و اظهار کرد: «به طور کلی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت در کشور ما، صنعتی درون‌زا و از ابتدای شکل‌گیری متکی بر امکانات و توانایی‌های خارجی بوده است.»

وی افزود: «از طرف دیگر صنعتگران هنوز این اطمینان و اعتماد را پیدا نکرده‌اند که می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق تحقیق و توسعه و با کمک نیروی انسانی متخصص بومی حل کنند زیرا در بسیاری از موارد پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌اند.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همدان اظهار کرد: «عمده دانش مورد نیاز برای طراحی یک صنعت در سه بخش طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفصیلی متمرکز است که متأسفانه صنعت ایران در دو مؤلفه اول با ضعف توانمندی روبه‌رو است و تاکنون عمده نیاز خود به دانش طراحی را از شرکت‌های بین‌المللی صاحب فناوری تأمین کرده است.»

چراغی گفت: «بخش عمده صنعت ایران از فعالیت‌های توسعه فناوری به دور است و عمدتاً در مرحله بهره‌برداری وارد میدان می‌شود که این به معنای صنعت عملیات محور است، صنعتی که نقشی در تولید دانش موردنیاز خود ندارد.»
وی با بیان اینکه صنایع دانش‌بنیان و فناور محور با برخورداری از توانمندی‌های فناورانه توان تولید و توسعه فناوری‌های موردنیاز خود و دیگران را دارند، گفت: «به نظر می‌رسد در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌های خود را با صنعت به شکل مدون و مستند ارائه کند.»
این مسئول تصریح کرد: «وزارت علوم باید برنامه را به دانشگاه‌های کشور تعمیم داده و حمایت‌های مالی مورد نظر را برای آنها به صورت شفاف در نظر گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید راهبُرد تحقیق و توسعه و نوآوری را در بخش صنعت به صورت مدون مشخص کند و در نتیجه با تجمیع این دوسند می‌توان برای ارتباط صنعت و دانشگاه نقشه راه مشخصی را تعریف کرد.»

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همدان درباره چگونگی ایجاد فضای سرمایه‌گذاری صنعتی توسط دانشگاه‌ها نیز بیان کرد: «ایجاد فضای سرمایه‌گذاری صنعتی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاست‌ها «بند ۷»، تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی را تأیید و بر ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موردنیاز تأکید شده است.»
وی با بیان اینکه شاید عملیاتی‌ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه است، گفت: «زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت بهعنوان سه عامل تسهیل‌کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده‌قانونی محور اصلی است.»

چراغی تأکید کرد: «در ایران دانشگاه‌ها عموماً مأموریت‌ها و اهداف عمومی و یکسانی را دنبال کرده و کمتر به دنبال برنامه‌ریزی مأموریت گرا هستند.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همدان اظهار کرد: «به طور کلی مهم‌ترین دلایل ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت در ایران، ناشی از سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته است.»

وی یادآور شد: «نامشخص بودن سیاست‌های توسعه اقتصادی، نبود یک نظام منسجم و کارا به عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت و نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های صنعتی و آموزش عالی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و توسعه صنعتی از جمله عواملی بودند که ارتباط دانشگاه با صنعت را سست کرده‌اند.»