نسرین کرمی کبیر عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به‌عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی، نسرین کرمی کبیر عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی همدان را به مدت یک سال به‌عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان منصوب کرد.

در حکم حبیب آراسته خطاب به کرمی کبیر آمده است: «امید است با توکل به خداوند متعال و باصداقت و امانت‌داری و قانون‌مداری و استفاده از همفکری و همکاری همه اعضای باشگاه و تلاش همه‌جانبه، در راستای تحقق سند چشم‌انداز باشگاه، و اجرای برنامه‌های مصوب، در انجام امور محوله موفق باشید.»

از کرمی کبیر خواسته‌شده است به شناسایی صنایع شهرستان و استان اطراف دانشگاه و مجلات و مسابقات جهانی که به صنایع کمک می‌کنند و ایجاد شناسنامه برای هر یک از صنایع و مجلات و مسابقات و راه‌اندازی بانک اطلاعات از آنها در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت صنایع منطقه جهت بهره‌برداری در مراحل بعدی طرح بپردازد.

و از دیگر برنامه های این باشگاه ایجاد کارگروه‌های تخصصی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد دانشگاهی از میان اعضای باشگاه جهت ارتباط میان صنایع در بخش‌هایمختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی و کارگروه‌های تخصصی است شناسایی و جذب پژوهشگران و دانشجویان محقق، پرتلاش و مخترع دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها.

کرمی کبیر دارای مدرک دکتری آنالیز ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، رتبه اول کارشناسی ریاضی محض دانشگاه بوعلی سینا همدان، رتبه اول کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تهران است که در کارنامه علمی خود چندین مقاله آی اس آی، علمی پژوهشی، مجری چند طرح پژوهشی و حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی را دارد.

وی در کارنامه اجرایی خود، رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه واحد همدان،دبیر کمیته علمی همایش خیام شناسی، دبیر کمیته علمی سومینسمینار منطقه‌ای ریاضی و داور مجله Mathematical Review انجمن ریاضی امریکا دارد و افتخاراتی همچون استاد نمونه دانشکده علوم پایه در سال‌های۱۳۹۰، ۱۳۹۴ استاد منتخب فرهنگی دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۹۱ و منتخب جشنواره تجلیل از زنان نخبه استان همدان دارد.