طرح دانش‌بنیان ” کیت بومی تشخیص سریع پاپیلوما ویروس انسانی” توسط هسته فناور” علی سینا” مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان واحد همدان موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع‌شده است.

محمدرضا شفاعتی، مخترع این طرح درباره نیازسنجی  این طرح در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: «ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سال ۱۹۷۰ میلادی، به‌عنوان عامل اصلی در بروز سرطان دهانه رحم معرفی گردید. ازآنجاکه با استفاده از روش‌های سرولوژیک و کشت سلولی، امکان تشخیص این ویروس و انواع آن وجود ندارد، در تشخیص دقیق، قطعی و زودهنگام این ویروس، روش‌های مولکولی ازجمله  PCRاز اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.»

این دانشجوی نخبه مقطع دکتری واحد همدان افزود:« کیت “شفاژن” که در مرکز رشد واحد همدان تهیه‌شده، حاوی مستر میکس، کنترل داخلی و استاندارد از پیش آماده‌شده جهت کمیت سنجی DNA ویروس پاپیلوما انسانی در نمونه‌های بافتی، بر اساس روش PCR-Endpoint عمل می کند»

وی بیان کرد: «استراتژی تکثیر و آشکارسازی در این کیت بر اساس تکنولوژی آشکارسازی DNA  است و  مستر میکس اصلی این کیت (تیوب سبزرنگ) حاوی آنزیم، پرایمرها، بافر و سایر افزودنی‌های موردنیاز جهت تکثیر ژنوم HPV و نیز تکثیر کنترل داخلی است واستاندارد از پیش‌آماده شده نیز جهت بررسی کنترل مثبت  تیوب نارنجی‌رنگ که در این کیت تعبیه شده است. »

شفاعتی گفت:  «مطالعات میدانی این طرح در بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران نتایج کاملاً منطبق با نمونه‌های خارجی را گزارش می‌کند و این در حالی است که قیمت تمام‌شده داخلی این محصول کمتر از یک‌بیستم نمونه مشابه خارجی است.»

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در ادامه افزود: «هسته فناور علی سینا، با مسئولیت   محمدرضا شفاعتی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در سال ۱۳۹۵ در مرکز رشد واحد همدان مستقر گردید و با تصویب شورای مرکز رشد واحد، مورد حمایت قرار گرفت و از همان زمان باهدف تجاری‌سازی طرح، برنامه‌های نمونه‌سازی آن انجام شد.»

مهدی عسگری کیا گفت: «جلسه داوری این طرح در مهرماه ۱۳۹۵ و در سومین نشست مدیران مراکز رشد منطقه ۱ کشور که در واحد همدان برگزار گردید و در همان جلسه نام تجاری “شفا ژن” برای آن برگزیده‌شد، اکنون و پس از عبور از فیلترهای متعدد فنی و مطالعات میدانی، گواهینامه ثبت اختراع آن صادرشده است.»

این عضو هیئت‌علمی واحد همدان ادامه داد: «در قرارداد استقرار این هسته فناور، حق مالکیت ۳۰ درصدی این اختراع و فرایند تجاری‌سازی آن برای واحد همدان در نظر گرفته‌شده و  بلافاصله با تبدیل این هسته به واحد فناور و تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان مشترک، فرایند تولید این محصول در دستور کار قرار خواهد گرفت.»