چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۸

تفاهم نامه انجام طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.

علیرضا رضایی در گفت گو با خبرنگار ما در همدان با اشاره به طرح پژوهشی تاثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه اظهار کرد: هرچند مردمان در جهان امروز کمتر شاهد جنگ های مستقیم بین دولت ها هستند امام مساله تروریسم به ویژه پس از وقایع یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱ میلادی و اعلام مودودیت دولیت اسلامی عراق و شمام “داعش” رنگ وبوی دیگری به خود گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: تروریسم به عنوا یک نگرانی فزاینده امنیتی موجب افزایش تنش و برخورد در سه سطح داخلی ، منطقه ای و جهانی در کشورها شده است و دراین میان خاورمیانه بیشترین آسیب امنیتی را متحمل شده است.

رضای اظهار کرد: تلاش های بسار نظری و عملی توسط کشورهانهاد با برگزار نشستهای گوناگون برای پایان دادن به کسترش روز افزون فعالیت گروههای نوظهور تروریستی وبازگردان امنیت نسبی به خاورمیانه صورت گرفته است اما میزان کاهش فعالیت گروههای مذکور تناسبی با سطح تمایلات و غعالیت های اعلامی دولت ها و نشست های منطقه ای و فرا منطقه ای برای فروکش کردن بحران ندارد.

دانشیار روابط بین الملل تصریح کرد: یکی از دلایل ناکامی یا کم کامی ان تلاش ها رویکرد صرفا فیزیکی و سخت افزارانه به مقوله امنیت در خاورمیانه است.

رضایی تاکید کرد: تامین یا تخریب امنیت در منطقه خاورمیانه بیش از آنکه جنبه مادی داشته معنایی و هویت محور است و احساس واقعی یا غیر واقعی نامانی هویتی در چهار سطح گروهی ، ملی ، منطقه ای و جهانی موجب گسترش نئو تروریسم در خاور میانه شده است.

وی گفت: هدف اصلیما از این طرح پژوهشی شناسایی تاثیر نا امنی هویتی گروهی ، ملی ، منطقه ای و فرامنطقه ای بر شکل گیری نئو تروریسم در خاور میانه و ترسیم راهبردهای کنترل و تخفیف نئو تروریسم از طریق ارائه مدل تئوریک امنیت چهار سطحی هویت است.

مجری طرح پژوهشس ” تاثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه ” برعهده علیرضا رضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و امیر حشمتی دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان باه سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.