به همت دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان کتاب «رئالیسم و سیاست بین‌الملل» ترجمه شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، کتاب «رئالیسم و سیاست بین‌الملل»، به همت علی‌رضا رضایی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان و محسن ساغری در انتشارات مخاطب در ۵۶۰ صفحه به زیور طبع آراسته‌شدهاست.

این کتاب مجموعه مقالات کنت ن. والتز، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترینمتفکران روابط بین‌الملل در نیمه دوم قرن بیستم است.

کتاب‌های وی به نام “انسان، دولت و جنگ” و “نظریه سیاست بین‌الملل”کتاب‌های کلاسیک درباره نظریه روابط بین‌الملل هستند و باعث تولد مکتب تفکری به نام نئورئالیسم یا رئالیسم ساختاری شدند، که بسیاری از متفکران و علمای رئالیست امروزی از آن پدیدار شدند.

والتز بخش‌های نهایی در توسعه نظری کار خود را با توضیح محیطی که در آن مشغول نگارش کتاب بوده، ارائه می‌کند و بر اساس اهداف گسترده‌تر این نظریات، ماهیت فریبنده توازن قوا در نظام بین‌المللی امروز را توضیح می‌دهد.

این کتاب دارای ۲۳ بخش است و یکی از منابع اصلی برای دروس سیاستبین‌الملل و نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.