وجود مقدس و ملکوتی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) امام نخست شیعیان جهان از چنان جامعیت و اکمالی برخوردار است که بزرگان ادیان و مذاهب و متفکران برجسته جهانی را ثناگوی و متحیر ساخته است.
گوشه ای از عظمت این امام همام را در کلام آن بزرگان به نظاره می نشینیم:

توفیق جرداق شاعر مسیحی:
هرگاه که گرفتاری بر من عارض شود و مصیبت های زمانه مرا رنجور گرداند شکایت گرفتاری خویش را نزد علی علیه السلام می برم چرا که او پناهگاه ما در هر غم و اندوهی است.

یخائیل نعیمه نویسنده و شاعر مسیحی:
برای هر مورخ و نویسنده ای هرقدر هم که باهوش و نابغه باشد ممکن نیست بتواند حتی در هزار صفحه تصویر کاملی از شخصیت با شکوه علی علیه السلام را معرفی نماید.

جرج جرداق دانشمند مسیحی:
علی بن ابی طالب ع یکی از نوادر خرد است. از این رو او محور اسلام و دایره المعارف دانش هاست. هیچ علمی در میان مردمان عرب نیست مگر این که امام ع آن را وضع کرده یا در وضع آن سهیم بوده است.

توفیق جرداق شاعر مسیحی:
هرگاه که گرفتاری بر من عارض شود و مصیبت های زمانه مرا رنجور گرداند شکایت گرفتاری خویش را نزد علی علیه السلام می برم چرا که او پناهگاه ما در هر غم و اندوهی است.

میخائیل نعیمه نویسنده و شاعر مسیحی:
برای هر مورخ و نویسنده ای هرقدر هم که باهوش و نابغه باشد ممکن نیست بتواند حتی در هزار صفحه تصویر کاملی از شخصیت با شکوه علی علیه السلام را معرفی نماید.

صری سلهب دانشمند مسیحی:
علی از جمله انسانهایی است که سرنوشت آنان چنین مقدر شده که شهید شوند تا با شهادت ایشان ملتها و امتها زنده بمانند و دشمنان علی از جمله کسانی هستند که زندگی را بر مرگ ترجیح دادند تا با زندگی خویش هرگونه کرامت و عزت را نابود کنند.

خلیل فرحات عالم و ادیب مسیحی:
قرآن مصحف پروردگار جهانیان سخنی است که در وجود امامی بزرگ چون علی ل تجسم یافت. هر کس این مطلب را نفهمیده، بفهمد.

ژوزف الهاشم عالم و شاعر مسیحی:
علی ع از چشمه قرآن سیراب شده و آن را کامل در سینه دارد و نهج البلاغه همانند دریاست . پس از آن اقیانوس بنوش.

بوعلی سینا:
علی ع در مرتبه ای از علوم قرار دارد که پرواز هیچ بشری او را به این جایگاه نمی رساند.
نقل از کتاب علی اسد الاسلام و قدیسه اثر روکس بن زاید.

خلیفه دوم:
به خدا اگر شمشیر علی ع نبود ستونی از اسلام برپا نمی شد و او عادلترین مردم و صاحب سبقت و شرافت خاص در بین امت بود.
نقل از دانشمند مصری موسی الخطیب در کتاب سیدات نساء اهل الجنه

ابن ابی الحدید شارح معروف نهج البلاغه و دانشمند اهل تسنن:
شجاعت علی ع طوری است که نام و یاد شجاعان گذشته و آینده را از ذهن مردم بیرون کرد. او مقامات مشهوری در جنگ دارد که تا روز قیامت ضرب المثل است…

شافعی پیشوای مذهب شافعی(از اهل تسنن):
به من گفته شد در مورد علی ع مدیحه ای بگو؛ چرا که نام علی ع آتش سوزان را خاموش می کند. گفتم: توان ستایش چنین شخصیتی را ندارم چرا که هر عاقلی بدون غلامی علی ع گمراه می گردد.

عایشه:
علی همچون سنگ محک برای تشخیص خالص از ناخالص است.
نقل از زرندی حنفی در کتاب نظم دررالسمطین ص ۱۳۳

ابوبکر:
هر کس با دیدن والاترین و بزرگترین و نزدیک ترین مردم به پیامبر ص مسرور می گردد، اکنون به علی بنگرد.
نقل از زرندی حنفی در کتاب نظم درر السمطین ص ۱۲۹

عمر:
اصحاب پیامبر ص در هیجده ویژگی پیش تازند سیزده مورد آن مختص علی است و بقیه ی اصحاب در پنج ویژگی باقی مانده با او سهیم اند.
زرندی حنفی ص۱۲۹

شبلی شمیل دانشمند مسیحی:
امام علی بن ابی طالب بزرگ بزرگان و تنها نسخه ای است که شرق و غرب عالم تصویری مطابق اصل آن را در قدیم و جدید ندیده است.
نقل از جرج جرداق کتاب امام علی ع صوت العداله الانسانیه ج۱ ص۳۵

 

به قلم دکتر مرتضی قائمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان