روز اول مسابقات والیبال دسته ۲ دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی با انجام هشت بازی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان روز اول مسابقات والیبال دسته دوم کشور یادواره شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی با انجام هشت بازی پیگیری شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ده تیم از سراسر کشور در همدان در حال برگزاری است در گروه اول مسابقات تیم های یزد، کردستان، علوم و تحقیقات ، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان و در در گروه دوم مسابقات تیمهای خراسان شمالی، نجف آباد، همدان، قم و سمنان با یکدیگر مسابقه خواهند داد.

در دور اول مسابقات علوم تحقیقات به مصاف کردستان رفت که نتیجه مسابقه ۲ بر ۱ به نفع علوم تحقیقات بود و در ست شماری علوم تحقیقات ست های اول و سوم را با نتایج ۲۵ بر ۲۴ و ۲۵ بر- ۱۹ به نفع خود به اتمام رساند، ضمن اینکه تیم کردستان ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر- ۲۳ پیروز شد.

در مسابقه دوم تیم خراسان شمالی با حساب دو بر صفر مقابل تیم قم به پیروزی رسید.

تیم خراسان شمالی موفق شد با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۱ در هر دوست اول و دوم را به نفع خود به اتمام برساند.

در رقابت سوم تیم یزد در دو ست متوالی با نتیجه ۲ بر صفر بر کیکیلویه وبویر احمد پیروز شد که در ست اول ۲۵ بر بر۲۰ و در ست دوم ۲۵بر ۱۸ پیروز شد.

در بازی چهارم تیم همدان میزبان در دو ست متوالی بر تیم نجف آباد پیروز شد که نتایج در ست اول ۲۵ بر ۲۲ و در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ بود.

در بازی پنجم تیم یزد با حساب ۲ بر یک مقابل کردستان پیروز شد یزد در ست های دوم و سوم با نتایج ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ برنده شد و ست اول را با نتیجه ۲۳ بر ۲۵ به کردستان واگذار کرد.

در بازی ششم تیم زنجان با نتیجه ۲ بر یک مقابل علوم و تحقیقات به برتری رسید زنجان در ست های دوم و سوم با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ پیروز شد و ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به علوم تحقیقات واگذار کرد.

در بازی هفتم روز اول تیم خراسان شمالی با نتیجه ۲ بر یک نجف آباد را از پیش رو برداشت خراسان شمالی در ست های اول و سوم با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ برنده شد و ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ واگذار کرد.

و در آخرین بازی تیم همدان هم با نتیجه ۲ بر صفر مقابل سمنان شکست خورد سمنان در دو ست متوالی با نتیاج ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ مقابل همدان پیروز شد