تعامل سازنده وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نتیجه داد و داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد بدون دغدغه رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی را انتخاب کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ جلسه ای مشترک با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین ایشان ، سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین دانشگاه و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل و مقرر گردید رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد مورد بحث دانشگاه آزاد اسلامی کما فی سابق در واحدهای دانشگاهی دایر و داوطلبان بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه با مراجعه به سامانه ثبت نام دانشگاه به نشانی www.azmoon.org ، رشته محل های مورد نظر خود را انتخاب کنند.

دکتر نوریان از طرف خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی از تدابیر و حمایت های ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه ، تعامل سازنده مسوولان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به جهت رفع نگرانی پیش آمده بین داوطلبان ورود به دانشگاه و خانواده های آنان تشکر و قدردانی نموده و امیدوار است این تعامل و همدلی سازنده در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقاء مستمرکیفیت، تداوم یابد.