وظایف مدیریت روابط عمومی:
 • به روز رسانی وب سایت و ایجاد تعامل با سایر قسمتهای دانشگاه  به منظور فعال سازی لینک های مرتبط با قسمتها
 • فروش بلیط های جشنواره ها در کیوسک مطبوعاتی
 • صدور مجوز (نصب بنر،پرده و توزیع تراکت و بروشور و اطلاعیه و عکس و اعلامیه  )
 • صدور مجوز جهت هماهنگی سالن اجتماعات واحد (جهت همایش ملی ،منطقه ای ،استانی )
 • انجام اطلاع رسانی همایشها و مراسم
 • انجام  واگذاری سالن اجتماعات  ،- فیلم برداری  و عکسبرداری از مراسم ،- اطلاع رسانی جهت صدا و سیما و مطبوعات  برای مراسم (سخنرانی علمی ،اجتماعی،کمیته های علمی و دانشجویی ،برنامه های گروه های آموزشی یا دانشکده ها)
 • نصب بنر و پرده و پوستر ،تراکت ،تابلو و عکس،اطلاعیه و بروشور
 • انجام امور مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی
 • انجام ارسال اخبار و گزارش و مصاحبه ها و آگهی ها و رپورتاژ آگهی
 • انجام آبونمان نشریات
 • ارسال پیامک
 • انجام برنامه های مربوط به تابلو دیجیتال روز دید
 • انجام  امور مربوط به دریافت اطلاعیه برون دانشگاهی
 • انجام  امور مربوط به فروش بلیط جشنواره  ها ، مسابقات ، تئاتر ، سیرک و…
 1. مراحل صدور مجوز (نصب بنر،پرده و توزیع تراکت و بروشور و اطلاعیه و عکس و اعلامیه)

  مراحل صدور مجوز (نصب بنر،پرده و توزیع تراکت و بروشور و اطلاعیه و عکس و اعلامیه

 2. صدور مجوز جهت هماهنگی سالن اجتماعات واحد (جهت همایش ملی ،منطقه ای ،استانی)

  صدور مجوز جهت هماهنگی سالن اجتماعات واحد (جهت همایش ملی ،منطقه ای ،استانی)

 3. مراحل انجام اطلاع رسانی همایشها و مراسم

  مراحل انجام اطلاع رسانی همایشها و مراسم

 4. مراحل انجام واگذاری سالن اجتماعات ،- فیلم برداری و عکسبرداری از مراسم ،- اطلاع رسانی جهت صدا و سیما و مطبوعات برای مراسم (سخنرانی علمی ،اجتماعی،کمیته های علمی و دانشجویی ،برنامه های گروه های آموزشی یا دانشکده ها)

  مراحل انجام واگذاری سالن اجتماعات ،- فیلم برداری و عکسبرداری از مراسم ،- اطلاع رسانی جهت صدا و سیما و مطبوعات برای مراسم (سخنرانی علمی ،اجتماعی،کمیته های علمی و دانشجویی ،برنامه های گروه های آموزشی یا دانشکده ها)

 5. مراحل نصب بنر و پرده و پوستر ، تراکت ، تابلو و عکس، اطلاعیه و بروشور

  مراحل نصب بنر و پرده و پوستر ،تراکت ،تابلو و عکس، اطلاعیه و بروشور

 6. مراحل انجام امور مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی

  مراحل انجام امور مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی

 7. مراحل انجام ارسال اخبار و گزارش و مصاحبه ها و آگهی ها و رپورتاژ آگهی

  مراحل انجام ارسال اخبار و گزارش و مصاحبه ها و آگهی ها و رپورتاژ آگهی

 8. مراحل انجام آبونمان نشریات

  مراحل انجام آبونمان نشریات

 9. مراحل ارسال پیامک

  مراحل ارسال پیامک

 10. مراحل انجام برنامه های مربوط به تابلو دیجیتال روز دید

  مراحل انجام برنامه های مربوط به تابلو دیجیتال روز دید

 11. مراحل انجام امور مربوط به دریافت اطلاعیه برون دانشگاهی

  مراحل انجام امور مربوط به دریافت اطلاعیه برون دانشگاهی

 12. مراحل انجام امور مربوط به دریافت اطلاعیه برون دانشگاهی

  مراحل انجام امور مربوط به دریافت اطلاعیه برون دانشگاهی