• لباس، باید ساده، آراسته و در شان دانشگاه باشد
  • پوشش کامل بدن، بجز صورت و دست ها تا مچ برای بانوان الزامی است
  • پوشش بانوان با چادر و مانتو یا مانتو بلند(تا زیر زانو)، شلوار، مقنعه یا روسری با رنگ مناسب، جوراب غیر نازک و کفش متعارف می باشد.
  • استفاده از مانتوی نامناسب، کوتاه، چاک دار، آستین کوتاه (ساق دست نما)، چسبان، دارای رنگ تند و زننده، جلو باز و بدون دکمه برای بانوان ممنوع است.
  • پوشش آقایان با پیراهن آستین دار و یقه معمولی، شلوار ساده، رسمی و بلند می باشد.
  • آرایش و پیرایش غیرمتعارف مو مانند بافتن، مش کردن، تیغ تیغی و… برای آقایان ممنوع است.
  • استفاده از لباس اندامی، نازک، تنگ و چسبان، بدن نما و شلوار استریج ممنوع است.
  • چاپ هر گونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، علائم و نشانه گروه‌های انحرافی، تصاویر زن، تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنی، شعار های قومی و نژادی، تبلیغات تجاری و توهین آمیز بر روی بدن، پوشش، مچ بند، پیشانی بند، کمربند، انگشتر و کیف ممنوع است.
  • استفاده از آرایش زننده، جواهرات و زیورآلات نامتعارف ممنوع است.
  • هرگونه رفتاری که با اصول سازمانی، ضوابط و مقررات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی کلاس درس، آزمایشگاه، خوابگاه و محیط دانشگاه مغایر باشد ممنوع است.

متن کامل دستورالعمل در سایت www.farhangi.iau.ir قابل رویت است.