دکتر ابوالفضل یدالهی اصلان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همدان
دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی

تجارب حرفه ای و عناوین شغلی:
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی رزن (۱۳۹۴-۱۳۹۷)
معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سامن(ملایر) (۱۳۹۳-۱۳۹۴)
دبیر کمیته منتخب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر (۱۳۹۲-۱۳۹۵)
عضو شورای گروه زبان و ادبیات عربی استان همدان (۱۳۹۰- تا کنون)
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن
عضو شورای امر به معرف و نهی از منکر شهرستان رزن
عضو مجمع عالی بسیج شهرستان رزن
عضویت در ستاد مردمی پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی دادگستری همدان
عضو بسیچ اساتید استان همدان
مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
مدرس مدعو دانشگاه بو علی سینا همدان

اطلاعات تحصیلی و فعالیت های علمی:
دکتری زبان و ادبیات عربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(۱۳۸۹-۱۳۸۵)
عنوان رساله: استخراج و بررسی اصطلاحات صرفی و نحوی از کشاف اصطلاحات فنون تهانوی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه کردستان(۱۳۸۵-۱۳۸۲)
موضوع پایان نامه: محمد مهدی الجواهری حیاته و شعره

کارشناسی زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبایی تهران(۱۳۸۲-۱۳۷۸)

طرح پژوهشی:
– استخراج و فرهنگ نویسی اصطلاحات نظامی فارسی به عربی و بالعکس(۱۳۹۰)
– بررسی صور خیال در دیوان امام خمینی(ره) (۱۳۹۵)

راهنمایی و مشاوره:
– راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی

مقالات:
۱-یدالهی اصلان ابوالفضل (۱۳۹۳) تبیین رابطه بینامتنیت با دیگر فنون بلاغی، مجله همایش ملی بینامتنیت ، قم
۲- یدالهی اصلان ابوالفضل (۲۰۱۰) الطبرسی منهجیه تفسیره فی مجمع البیان حول سوره الحمد، دیوان العرب، سوریه
۳- یدالهی اصلان ابوالفضل (۲۰۱۱) صدی قضیه فلسطین فی شعر الجواهری، دیوان العرب، سوریه
۴- یدالهی اصلان ابوالفضل (۲۰۱۰) ظاهره الرفض و التمرّد عند الجواهری، دیوان العرب، سوریه
۵- یدالهی اصلان ابوالفضل (۲۰۱۰) مسائل النعت الحقیقی و النعت السببی ، دیوان العرب، سوریه
۶- یدالهی اصلان ابوالفضل (۲۰۱۱) الجواهری و الحنین الی الوطن فی شعره، دیوان العرب، سوریه

۷- Abolfazl Yadollahi Aslan(2014), How to Reflect the Events of the Revolution, in the Words of Seyed Ashrafodin Gilani and Farokhi Yazdi, INTERNATIONAL SOCIETY OF ACADEMIC AND INDUSTRIAL RESEARCH.
۸- Abolfazl Yadollahi Aslan(2014), Constitutional status of women in literature, with an emphasis on poetry, Seyed Ashrafodin Gilani, Scientific Journal of Review.
۹- Abolfazl Yadollahi Aslan(2016), the definition of pronoun and its features in Persian and features in Persian and Arabic language, A JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH.

جوایز و افتخارات:
-عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان
– پژوهشگر برتر واحد ملایر در سال ۱۳۹۰
– کسب مقام برتر در جشنواره منطقه ای نماز در بخش مقاله (منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسلامی)