دکتر علیرضا پیرحیاتی

معاون توسعه مدیریت و منابع

سوابق تحصیلی:

۱- کارشناسی : رشته مدیریت بازرگانی

۲- کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی

۳- دکتری تخصصی: رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

سوابق کاری:

۱- مسئول روابط عمومی بانک کشاورزی استان همدان از سال ۸۰-۸۲

۲- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۱

۳- معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر از سال ۸۲-۸۷

۴- رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد از سال ۸۹-۹۲

۵- عضو شورای گسترش آموزش عالی استان همدان

۶- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی استان همدان

۷- عضو شورای پژوهشی استان همدان

۸- معاون سما واحد همدان از سال ۹۲-۹۳

۹- دبیر شورای سیاست گذاری سما در استان همدان

شرح وظایف :

. ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه های ساز مان مر کزی ،منطقه و مصوبات شورای اداری واحد به زیر مجموعه
. بررسی و تایید کلیه خرید های واحد تا سقف ریالی کمیسیون معاملات و همچنین قرار داد های منعقده

.بررسی و تایید کلیه مبالغ پر داختی واحد اعم از فاکتور ها ،صورت وضعیت ها ،قرار داد ها ،ماموریتها و …

. بررسی و تایید کلیه اسناد مالی

. عضو اصلی شورای اداری ،کمیسیون معاملات ،کمیته بودجه ،کمیته وام کار کنان و اساتید ،کمیته انظباطی کار کنان ،کمیته ترفیع و شرکت در جلسات مذکور

. رسیدگی به امور مالی و اداری کلیه مراکز تحت پوشش واحد