دکتر منصور اسماعیل پور

معاون پژوهش و فناوری

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

esmaeilpour@iauh.ac.ir

ma.esmaeilpour@gmail.com

 

 • اطلاعات آموزشی
 1. دکتری کامپیوتر – ماشین های یادگیر و داده کاوی از دانشگاه ملی مالزی سال ۱۳۹۱
 2. کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال ۱۳۸۳
 3. کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال ۱۳۸۱
 4. پسا دکتری کامپیوتر (Post-Doctoral Fellowship Researcher) در تشخیص الگو در بدافزارها از دانشگاه ملی مالزی سال ۱۳۹۳

 

 • سوابق کاری و اجرایی:
 1. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۱۳۹۸
 2. رییس موسسه آموزش عالی آزاد عطارد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶
 3. مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
 4. مدیرکل پژوهش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
 5. رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹
 6. عضو کمیته مطالعات شورای شهر همدان از سال ۱۳۹۶
 7. عضو شورای پژوهشی و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
 8. عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
 9. عضو کارگروه کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ تا کنون
 10. عضو کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ تا کنون
 11. عضو شورای ساها (آزمایشگاه ها و کارگاه ها) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از ۱۳۹۳ تا کنون
 12. عضو کمیته فناوری اطلاعات و ارتباط با صنعت استان همدان از ۱۳۹۳ تا کنون
 13. مدیر انجمن علمی رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۱۳۹۳ تا کنون
 14. مدیرگروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سما همدان و دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸
 15. مدیر انجمن علمی گروه کامپیوتر جهاددانشگاهی همدان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸
 16. سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اراک، همدان، تویسرکان، جهاددانشگاهی همدان به مدت ۱۶ سال

 

 • تحقیقات و انتشارات:

۱-۳  طرح های تحقیقاتی:

الف) عیب یابی گیربکس ماشین آلات با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، ۱۳۸۴

ب) آنالیز سیگنالهای الکتروآنسفاگرافی جهت تشخیص صرع و افسردگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در افراد عادی و خلاق، ۱۳۸۶

ج) طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند ایجاد الگوی طراحی در مهندسی نرم افزار با استفاده از مدل ترکیبی ماشین خودکار یادگیر تقویتی و مدل DNA، ۱۳۹۱

د) طراحی و ساخت شبیه ساز خودرو رانندگی سه بعدی، ۱۳۹۴

ه) طراحی و ساخت کنتور خوان هوشمند برق، ۱۳۹۶

و) ارایه روشی بهینه برای یافتن مراکز خوشه در خوشه بندی با استفاده از نمودار ورونوی و شاخص دان (مطالعه موردی: یافتن نقطه بهینه گازبان های روستایی در خوشه بندی روستا ها در شرکت گاز استان همدان)، ۱۳۹۶ (برون دانشگاهی)

ز) ارایه روشی بهینه جهت افزایش دقت در داده های گسسته سببی با استفاده از راهکارهای هوش تجاری (مطالعه موردی: پیش بینی میران مصرف مشترکین گاز طبیعی)، ۱۳۹۶ (برون دانشگاهی)

 

۲-۳ کتاب:

                     الف)  ساختمان داده ها در پاسکال، ۱۳۸۸

ب) مبانی گرافیک کامپیوتری، ۱۳۹۲

ج) مبانی یادگیری تقویتی، ۱۳۹۴

د) مباحث پیشرفته در یادگیری تقویتی، ۱۳۹۴

ه) تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری، ۱۳۹۴

و) مبانی داده کاوی با رویکرد عملی، ۱۳۹۵

ز) اقتصاد در فناوری اطلاعات (ترجمه)، ۱۳۹۵

ح) راه اندازی و نگهداری شبکه های کامپیوتری، ۱۳۹۶

ط) فرآیند کاوی، مدل ها و تکنیک ها (ترجمه)، ۱۳۹۷

 

 • ثبت اختراع و پتنت

A-Cadar Software: A Knowledge Analyzer Tool Based on the Distributed Learning Automata, The National University of Malaysia and Islamic Azad University, Hamadan Branch, 2014.\

ب- کنتور خوان هوشمند برق، ۱۳۹۷

 

۴-۳ مقالات ژورنال:

 1. Process Mining Techniques and Machine Learning-Based Approaches: A Literature Review, International Journal of Bio-Inspired Computation, in press (ISI, IF=1.73: Q2), 2018, in press.
 2. Analysis the factors of admission influence in the SAMPAD schools using data mining techniques (A case study in Iran education, Mazandaran province), International Journal of Applied Pattern Recognition, 10 (1):11-24, 2017.
 3. Multi-factor authentication model based on multipurpose speech watermarking and online speaker recognition”, Multimedia Tools and Applications, Springer, pp. 1-31, 2016 (ISI, IF=1.32: Q2)

۴٫ “The Combination of Mammography and MRI for Diagnosing Breast Cancer Using Fuzzy Neural Network and SVM”, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. ۳, No. ۸, ۲۰۱۶ (ISI cited)

۵٫ “Analyzing the EEG Signals in Order to Estimate the Depth of Anesthesia using Wavelet and Fuzzy Neural Networks”, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. ۳, No. ۸, ۲۰۱۶ (ISI cited)

۶٫ Analysis of EEG Signals for Diagnosing Epileptic Seizures Using Discrete Wavelet Transform and Perceptron Artificial Neural Networks”, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. ۳, No. ۸, ۲۰۱۶ (ISI cited)

 1. Fuzzy evolutionary cellular learning automata model for text summarization, Swarm and Evolutionary Computation”, Elsevier, 2016 (ISI, IF=2.96 Q1 cited)
 2. Technical analysis of the Precision and Recall rates in a Persian retrieval system”, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 14, No. 5, May 2016 (ISI cited)
 3. “Reinforcement Learning Approach for Customer Behavior Modeling Gift Credit Optimal Allocation”, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 14, No. 5, May 2016 (ISI cited)
 4. An intelligent method to minimize the number of service registering messages in the cloud environment”, Fuzzy and Intelligent Systems, pp. 1-4, 2016 (Scopus cited)
 5. A Dynamic Media Access Control Protocol For Controlling Congestion In Wireless Sensor Network By Using Fuzzy Logic System And Learning Automata”, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 14, No. 4, May 2016 (ISI cited)
 6. Designing an Algorithm to Improve the Trust and Reputation of the Gaussian in Wireless Sensor Networks”, Indian Journal of Science and Technology, 9, No. 7, May 2016 (ISI cited)
 7. Investigating the Effectiveness of Machine Learning Algorithm on the Forecasting Of Tehran Stock Exchange IndexJournal of Current Research in Science 3(2): 162-169, 2015 (ISI cited).
 8. Stock Price Prediction of listed stocks in Tehran Stock Exchange Using Intelligence and Learning Methods: K-Nearest Neighbors and Rough Sets Journal of Current Research in Science 3(2): 123-136, 2015 (ISI cited).
 9. Presentation of a model-based data mining to predict lung cancer, Journal of research in health sciences 15 (3): 189-195, 2015 (PubMed and Scopus cited).
 10. Data Mining, an Approach for Developing the Health Domain, International Journal of Medical Reviews 1(4), 2015.
 11. Design pattern mining using distributed learning automata and DNA-sequence alignment”, The PLoS ONE journal, 2014 (ISI cited, IF=3.54: Q1).
 12. An Optimal Similarity Measure for Collaborative Filtering Using Firefly Algorithm, Journal of Advances in Computer Research 5 (3):101-111, 2014.
 13. A combinational method of fuzzy, particle swarm optimization and cellular learning automata for text summarization, Intelligent Systems (ICIS), 2014 (Scopus cited).
 14. Evaluating preprocessing by Turing machine in text categorization, Intelligent Systems (ICIS), 2014 (Scopus cited).
 15. “A new method for path mining using Path Feature Vector “, International Journal of Electronic City, 2013.
 16. Cellular Learning Automata for mining customer behavior in shopping activity”, International journal of innovative, computing, information and control, Volume 8, Number 4, 2491-2511, April 2012 (Scopus and ISI cited, IF=1.667: Q1)
 17. “Cellular learning automata approach for data classification”, International journal of innovative, computing, information and control, Volume 8, Number 12, December 2012 (Scopus and ISI cited, IF=1.667: Q1)
 18. “Fault diagnostics of centrifuge pumpusing data analysis in spectrometric method, International journal of Informatica, 35(2): 259-268, Jun 2011 (Scopus cited)
 19. ارائه روشی ترکیبی برای افزایش دقت پیش‌بینی در کاهش داده با استفاده از مدل مجموعه راف و هوش تجمعی . پردازش علائم و داده‌ها. ۱۳۹۶; ۱۴ (۳) :۵۱-۶۴
 20. ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم. ۱. ۱۳۹۵; ۷ (۲۳ و ۲۳) :۲۵-۳۶
 21. ارائه روش با دقت بالا در طبقه بندی انواع پروانه با استفاده از پردازش تصویر، ماشین بینایی و پردازش تصویر ۱۳۹۷
 22. استخراج ویژگی ترکیبی مبتنی بر ژنتیک دودویی جهت بهبود عملکرد تشخیص در سیستم‌های بازشناسی عنبیه، ماشین بینایی و پردازش تصویر ۱۳۹۷
 • تعدادی از مقالات کنفرانس:
 1. “A survey on processor allocation in the distributed systems”, International conference on engineering and technology, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.
 2. “Clustering web documents using genetic algorithms and Ant colony”, International Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach, 2015, Tehran, Iran.
 3. “Plagiarism and cheating scientific review of methods and its solutions”, International Conference on Computing Technology, 2014, Malayer, Iran.
 4. “Evaluation of optimization techniques in the Grid Flow”, International conference on computer, December 2013, Sarvestan, Iran.
 5. “Student behavior mining on the Intelligent desktop and finding their interests”, The 16th International conference on robotics and applications, Jun 1-3, 2011, Vancouver, BC, Canada.
 6. “Predict the customer behavior in the shopping by distributed learning automata”, International Symposium on Information Technology (ITSim’10), 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 7. “A new method for path miningby distributed learning automata”, International Conference on Intelligent Network and Computing (ICINC 2010), 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 8. “Evaluation of the progress and retrogress on education during the creation of smart-schools using genetic algorithm”, 2nd International conference on E-learning and E-teaching, 2010, Tehran, Iran.
 9. “A new and fault tolerance algorithm for distributed Deadlock”, 1st International computer and IT conference, CEIC08, Hamadan, Iran, 2008.
 10. “A new algorithm for web indexing based on the link analyses”, 1st International computer and IT conference, CEIC08, Hamadan, Iran, 2008.
 11. “A fault tolerance algorithm for distributed mutual exclusion”, 11th International computer society of Iran computer conference, CSICC’06 IPM, Tehran, Iran, 2006.

۱۲- آنالیز سیگنال های الکتروآنسفالوگرافی جهت تشخیص افسردگی با شبکه عصبی مصنوعی، کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۱، سروستان.

۱۳- بررسی تکنیک های بهینه در Grid Flow، کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۱، سروستان.

۱۴- آنالیز سیگنال های الکتروآنسفالوگرافی جهت تشخیص بیماری صرع با شبکه عصبی مصنوعی، کنفرانس ملی علوم کاربردی، اردیبهشت ۱۳۹۲، تاکستان.

 

۴- فعالیت های داوری، نگارشی و اجرایی پژوهشی

الف) دبیر علمی و اجرایی همایش ملی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سما همدان سال ۱۳۸۶

ب) داور مجله های بین المللی Soft computing Journal – Elsevier journal، Journal of Software: Evaluation and Process، Journal of Research in Health Science با نمایه ISI

ج) دبیر علمی کنفرانس ملی شهرالکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال ۱۳۹۰

د) سردبیر مجله بین المللی The International Journal of Smart City

ه) دبیر علمی و اجرایی اولین دوره مسابقات شبیه ساز ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال ۱۳۹۲

و) دبیر علمی همایش رهیافت های نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال ۱۳۹۲

ز) دبیر علمی دومین کنفرانس ملی شهرالکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال ۱۳۹۳

ح) دبیر علمی و اجرایی اولین و دومین دوره مسابقات ملی شبیه ساز ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان    سال ۱۳۹۴

ط) دبیر علمی و اجرایی اولین، دومین و سومین همایش کاربردهای هوش مصنوعی در پژوهش های بین رشته ای سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

 

۵- تقدیر نامه ها

الف) شهروند برگزیده شهر همدان در جشنواره شهروند برگزیده سال ۱۳۹۷

ب) استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال ۱۳۸۵ و سال ۱۳۹۸

ج) پژوهشگر برتر استان همدان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶

د) پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در زمینه فنی و مهندسی سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷

ه) مقاله برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۳

و) فناور برگزیده استان همدان ۱۳۹۴

ز) نفر اول مسابقات روبوکاپ کل کشور، شیراز ۱۳۸۶

 

۶- زمینه فعالیت

الف) داده کاوی و فرآیند کاوی          ب) ماشین های یادگیر            ج) پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی