دکتر محمد رضا کریمی پویا

معاون توسعه مدیریت و منابع

سوابق کاری:
۲۲ سال در زمینه های حسابداری،حسابرسی،مشاوره مالی،طراحی سیستم

شرح وظایف :

. ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه های ساز مان مر کزی ،منطقه و مصوبات شورای اداری واحد به زیر مجموعه
. بررسی و تایید کلیه خرید های واحد تا سقف ریالی کمیسیون معاملات و همچنین قرار داد های منعقده

.بررسی و تایید کلیه مبالغ پر داختی واحد اعم از فاکتور ها ،صورت وضعیت ها ،قرار داد ها ،ماموریتها و …

. بررسی و تایید کلیه اسناد مالی

. عضو اصلی شورای اداری ،کمیسیون معاملات ،کمیته بودجه ،کمیته وام کار کنان و اساتید ،کمیته انظباطی کار کنان ،کمیته ترفیع و شرکت در جلسات مذکور

. رسیدگی به امور مالی و اداری کلیه مراکز تحت پوشش واحد