حمید رضا مظاهری

مدیر کل حوزه ریاست
• تحصیلات

۱- دانشجوی مقطع دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۹۵
۲- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱
۳- کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نو ر ملایر ۱۳۷۳ – ۱۳۷۸
۴- دیپلم اقتصاد و علوم اجتماعی، دبیرستان شهداء مریانج ۱۳۶۹ – ۱۳۷۱
• سوابق کاری و تدریس
۱- مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۹۲ – ۱۳۹۷
۲- رییس اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۶ – ۱۳۹۲
۳- ناظر آموزشی از طرف ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در پردیس علوم وتحقیقات استان همدان ۱۳۸۸- ۱۳۹۱
۴- دبیر شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۶ –
۵- دبیر شورای فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۹۰ –
۶- مجری برگزاری آزمون دوره ها و سطوح مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۳ –
۷- مدرس دروس مدیریتی در دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۹۱ –
۸- رییس اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۳ – ۱۳۸۶
۹- مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۱ – ۱۳۸۳
۱۰- برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه های آموزشی در پردیس علوم و تحقیقات استان همدان برای کارکنان آن واحد ۱۳۸۸ – ۱۳۹۰
۱۱- عضو شورای آموزشی پردیس علوم و تحقیقات استان همدان ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱
۱۲- برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت آیین نامه های آموزشی برای کارکنان دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸
۱۳- رییس شورای شهر مریانج در دوره چهارم شوراهای شهر و ورستا ۱۳۹۳ – ۱۳۹۵
۱۴- نایب رییس شورای اسلامی شهر مریانج ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳
۱۵- رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مریانج ۱۳۹۲ -۱۳۹۶
۱۶- عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهر مریانج ۱۳۹۲ -۱۳۹۶
۱۷- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدهمدان ۱۳۹۲ –
۱۸- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی استان همدان ۱۳۹۳ –
۱۹- عضو شورای تخصص آموزشی استان همدان ۱۳۹۵ –

• انتشارات و تولیدات علمی

پایان نامه کارشناسی ارشد
مظاهری، حمیدرضا، تأثیر مسئولیت پذیری بر کارآفرینی فردی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، ۱۳۹۱

• مقاله های فارسی

– مظاهری، حمیدرضا، تأثیر مسئولیت پذیری بر کارآفرینی فردی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دومین کنفراس ملی دانشجویی کارآفرینی، مهرماه ۱۳۹۱ ، دانشگاه شاهد ، تهران

• افتخارات و تقدیر نامه ها

کارمند نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۸۲ و دریافت لوح سپاس از رییس محترم وقت دانشگاه آقای دکتر رنجبر